Pregatire profesionala continua intermediari in asigurari

Programele de pregatire sunt realizate conform cerintelor legale prevazute de Normele de pregatire profesionala continua in domeniul asigurarilor si pensiilor private emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Investitia

100 lei (pretul include TVA)

Nota: Investitia nu include taxa de examinare sau reexaminare la Institutul de Studii Financiare. Reducerile nu se cumuleaza. Se va lua in considerarea cea mai mare reducere oferita.

Cui se adreseaza?

Agentilor de asigurare persoane fizice si juridice; subagentilor; brokerilor in asigurari/reasigurari; asistentilor in brokeraj persoane fizice; personalului propriu al brokerului de asigurare si/sau reasigurare, care are ca principala atributie de serviciu intermedierea contractelor de asigurare si/sau reasigurare; angajati ai societatilor de asigurare implicati in activitatea distributiei produselor de asigurare;

 • cursantii isi pot planifica programul cel mai convenabil de invatare, putand accesa cursurile din orice locatie si de la orice terminal cu accces la internet;
 • fiecare cursant are la dispozitie intre 6-20 zile de studiu pe platforma e-learning;
 • fiecare cursant isi poate testa cunostintele si poate simula examenul de absolvire ISF/ASF cu ajutorul testelor din curs, care cuprind peste 1250 de intrebari;
 • cursantul isi poate urmari progresul in timp real si notele obtinute la teste;
 • colectarea, verificarea si transmiterea dosarelor de examinare pentru certificare la ISF/ASF;
 • emiterea gratuita a adeverintei de parcurgere a programului de calificare sau/si pregatire profesionala in domeniul asigurarilor, daca sunt indeplinite conditiile privind numarul de ore cerut de normele CSA (actuala ASF);
 • inscrierea la examenele ISF/ASF si, dupa caz, la reexaminari;
 • preluarea de la ISF/ASF si transmiterea certificatelor de absolvire ISF/ASF la Beneficiar, cu plata la destinatia beneficiarului.

Cresterea gradului de cunoastere a cadrului legislativ al desfasurarii activitatilor de asigurare si de intermediere in asigurari, inclusiv cel referitor la protectia consumatorului, protectia datelor cu caracter personal si prevenirea si combaterea spalarii banilor.

Imbunatatirea nivelului de cunostinte privind:

 • principiile activitatii de asigurare;
 • produsele de asigurare de viata;
 • produsele de asigurare generala;
 • piata asigurarilor;
 • institutii specializate;

Pentru a putea fi programat la examenul ISF trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

 • efectuarea a minim 20 de ore pe platforma de e-learning
 • parcurgerea integrala a lectiilor (parti de teorie si teste)

Certificatul de absolvire se obtine in urma sustinerii examenului conform procedurii ISF. Pentru detalii apasati accesati http://www.isfin.ro/despre-noi/intrebari-frecvente sectiunea Evaluari

Pentru detalii privind programarea examenelor accesati site-ul ISF http://www.isfin.ro sectiunea Evaluari si selectati tipul examenului pentru care s-a facut inscrierea pe platforma e-learning (CPA, CPExB, PCA, PCExB).

Pentru detalii privind taxa de examinare si emiterea certificatului de absolvire accesati site-ul ISF http://www.isfin.ro/despre-noi/intrebari-frecvente sectiunile Evaluari si Taxe

La curs se pot inscrie persoanele inregistrate, conform legii, in Registrul intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari la data intrarii in vigoare a Normelor privind calificarea profesionala si pregatirea continua a persoanelor care lucreaza in domeniul distributiei produselor de asigurare.

 • Elemente de baza din legislatia specifica activitatilor de asigurare si intermediere in asigurari – 4 ore
 • Principiile activitatii de asigurare si prezentarea tipurilor de asigurari generale si de viata – 11 ore
 • Principii generale privind tehnicile de vanzare si negociere a produselor de asigurare si cele privind etica in asigurari – 3 ore
 • Protectia asiguratilor, protectia datelor personale, prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism – 2 ore
 • Bennet,C.–Dictionary of Insurance, Pitman Publishing, London, 1996.
 • Bistriceanu, Gheorghe,D.- Asigurari si Reasigurari in Romania, Editura Universitara, Bucuresti, 2006.
 • Constantinescu , Dan, Anghel – Tratat de Asigurari, vol I-II, Editura Economica, Bucuresti, 2004.
 • Couilbault, François, Eliashberg, Constant, Les grandes principes de l’asurance, L’Argus, Paris, 2003.
 • Dobrin, Marinica, Tanasescu, Paul – Teoria si Practica Asigurarilor, editia aIIa, Editura Economica, Bucuresti, 2003.
 • Gordon, Alan – Risk and the Business Environment, Whiterby&Co Ltd, London, 1992.
 • Iliescu, C – Contractele de Asigurari de Bunuri în Romania, Editura AllBeck, Bucuresti, 1999.
 • The Chartered Insurance Institute – Packaged Commercial Insurances IF8, CII, London, 2013
 • Vacarel,I., Bercea, F., Asigurari si Reasigurari, editia aIVa, Editura Expert, Bucuresti, 2007.
 • Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în Romania, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303/29.12.1995, Bucuresti.
 • Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supraveghere a asigurarilor, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie, cu modificarile ?i completarile ulterioare
 • Norma nr.1/2016 pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50/ 22.01. 2016
 • http://www.asfromania.ro