Calificare profesionala intermediari in asigurari

Programele de pregatire sunt realizate conform cerintelor legale prevazute de Normele de pregatire profesionala continua in domeniul asigurarilor si pensiilor private emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Investitia

100 lei (pretul include TVA)

Nota: Investitia nu include taxa de examinare sau reexaminare la Institutul de Studii Financiare.

Cui se adreseaza?

Oricarei persoane care doreste sa activeze in domeniul asigurarilor si indeplineste conditiile legale din domeniu.

 • cursantii isi pot planifica programul cel mai convenabil de invatare, putand accesa cursurile din orice locatie si de la orice terminal cu accces la internet;
 • fiecare cursant are la dispozitie intre 10-30 zile de studiu pe platforma e-learning;
 • fiecare cursant isi poate testa cunostintele si poate simula examenul de absolvire ISF/ASF cu ajutorul testelor din curs, care cuprind peste 1250 de intrebari;
 • cursantul isi poate urmari progresul in timp real si notele obtinute la teste;
 • colectarea, verificarea si transmiterea dosarelor de examinare pentru certificare la ISF/ASF;
 • emiterea gratuita a adeverintei de parcurgere a programului de calificare sau/si pregatire profesionala in domeniul asigurarilor, daca sunt indeplinite conditiile privind numarul de ore cerut de normele CSA (actuala ASF);
 • inscrierea la examenele ISF/ASF si, dupa caz, la reexaminari;
 • Cunoasterea cadrului legislativ al desfasurarii activitatilor de asigurare si de intermediere in asigurari, inclusiv cel referitor la protectia consumatorului, protectia datelor cu caracter personal si prevenirea si combaterea spalarii banilor.
 • Insusirea conceptelor de baza ale asigurarilor: notiunea de risc si protectie la risc, participantii la procesul de asigurare, tipologia asigurarilor, specificul principalelor categorii de produse de asigurare, piata asigurarilor, institutii specializate.
 • Asimilarea principiilor de baza ale comunicarii si negocierii in afaceri, precum si a tehnicilor de vanzare specifice produselor de asigurari.

Pentru a putea fi programat la examenul ISF trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

 • efectuarea a minim 50 de ore pe platforma de e-learning
 • parcurgerea integrala a lectiilor (parti de teorie si teste)

Certificatul de absolvire se obtine in urma sustinerii examenului conform procedurii ISF. Pentru detalii apasati accesati http://www.isfin.ro/despre-noi/intrebari-frecvente sectiunea Evaluari.

Pentru detalii privind programarea examenelor accesati site-ul ISF http://www.isfin.ro sectiunea Evaluari si selectati tipul examenului pentru care s-a facut inscrierea pe platforma e-learning (CPA, CPExB, PCA, PCExB).

Pentru detalii privind taxa de examinare si emiterea certificatului de absolvire accesati site-ul ISF http://www.isfin.ro/despre-noi/intrebari-frecvente sectiunile Evaluari si Taxe

La curs se pot inscrie persoane fizice cu domiciliul sau rezidenta in Romania ori in Spatiul Economic European, care detin o diploma de bacalaureat ori, respectiv, alt document echivalent tradus in limba romana si legalizat.

 • Elemente de baza din legislatia specifica activitatilor de asigurare si intermediere in asigurari si terminologia specifica produselor de asigurare – 10 ore
 • Principiile activitatii de asigurare – 6 ore
 • Etica profesionala in distributia produselor de asigurare – 2 ore
 • Implicatii ale legilor speciale asupra activitatii de asigurare – 4 ore
 • Prezentarea claselor si a tipurilor de asigurari generale si de viata – 16 ore
 • Principii de baza pentru succesul in vanzarea asigurarilor – 12 ore
 • Bennet,C.–Dictionary of Insurance, Pitman Publishing, London, 1996.
 • Bistriceanu, Gheorghe,D.- Asigurari si Reasigurari in Romania, Editura Universitara, Bucuresti, 2006.
 • Constantinescu , Dan, Anghel – Tratat de Asigurari, vol I-II, Editura Economica, Bucuresti, 2004.
 • Couilbault, François, Eliashberg, Constant, Les grandes principes de l’asurance, L’Argus, Paris, 2003.
 • Dobrin, Marinica, Tanasescu, Paul – Teoria si Practica Asigurarilor, editia aIIa, Editura Economica, Bucuresti, 2003.
 • Gordon, Alan – Risk and the Business Environment, Whiterby&Co Ltd, London, 1992.
 • Iliescu, C – Contractele de Asigurari de Bunuri în Romania, Editura AllBeck, Bucuresti, 1999.
 • The Chartered Insurance Institute – Packaged Commercial Insurances IF8, CII, London, 2013
 • Vacarel,I., Bercea, F., Asigurari si Reasigurari, editia aIVa, Editura Expert, Bucuresti, 2007.
 • Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în Romania, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303/29.12.1995, Bucuresti.
 • Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supraveghere a asigurarilor, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie, cu modificarile ?i completarile ulterioare
 • Norma nr.1/2016 pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50/ 22.01. 2016
 • http://www.asfromania.ro